En Artist Book kan vara många saker, en bok, en skulptur eller ett objekt. Det finns ingen enhetlig definition för vad en Artist Book är och inga givna mallar för hur den skall se ut. En Artist Book kan därför ha många skepnader. För mig handlar det om att tänja på begreppet bok och skapa en hybrid mellan bok och skulptur.

 


About text 


Every night the same


Rabbit 


Closure