Mitt intresse för bilder har jag haft med mig sedan jag var barn. Som liten fascinerades jag bildkonst, böcker, fotografier, skulpturer, scendekorer och teaterkostymer, ja nästan allt som kunde leda min fantasi mot oupptäckta nya världar. Denna barndomsfascination har nog påverkat mitt yrkesval för efter gymnasiet började jag nämligen att läsa konstvetenskap vid Umeå universitet hösten 1989. Genom studierna i konstvetenskap fick jag ett fördjupat intresse för fotografi och det frusna tidsfönster som bilderna återspeglar. Jag började själv att fotografera och började med att experimentera med framkallning av film och förstoringar i studentkårens fotolabb. Studierna vid universitet kom att kompletteras med studier på konstskola (1989). Ett byte av studieort från Umeå till Gotland (1994 – 1996) medförde att jag slutade att experimentera med fotografi helt i en period då jag inte längre hade tillgång ett fotolabb.

Den tekniska utvecklingen gick snabbt framåt och inom bara några få år var den manuella kameran, filmrullen och mörkrummet historia. De första generationernas datorer och ritprogram var inte bara dyra utan också frustrerande svårhanterliga sett med mina ögon. Detta skulle dock komma att förändras när jag för första gången stiftade bekantskap med Photoshop CS2 och använde en wacomplatta med penna på en kortkurs vid HumLab, Umeå Universitet, 2005. Där och Då blev jag varse om att utvecklingen verkligen gått framåt och jag fann det jag letat efter men dittills ej funnit, en digital motsvarighet till det fysiska fotolabbet. Den digitala värld som öppnades för mig möjliggjorde att jag kunde kombinera fotografier, med eget ritat material och med scannat material. Jag kunde plötsligt måla digitalt och mängden med lager som en bild kunde byggas upp av gick att manipulera och förändra i det oändliga.

Numera arbetar jag nästan uteslutande med digitala collage som är en blandning av egna fotografier, scannade antika fotografier, och scannat annat material såsom reklam från 1800-talet, min mammas klippdockor från 50-talet  blandat med scannade bilder av egen grafik, målningar och teckningar.  En hel del av de digitala collage som jag skapar  i  monterats in ngn form av Artist´s book där de ofta utgör en del av bokens berättelse. 
 

Mina  digitala konstverk är utskrivna antingen som monotopier eller i små upplagor. De är alla signerad för hand och i de fall där det förekommer en upplaga även denna signerad och numrerad för hand.