När vi söker efter ordet collografi i den grafiska litteraturen finner vi inte mycket. Det kan bero på att det finns flera namn för tekniken. I Sverige går collografi även under beteckningar som limtryck, papptryck och pappiergrafi. I Norge kallas tekniken collografi eller collagrafi. I engelskspråkiga länder används beteckningar som cardboardprint, papercut, plastic print, collagraph och collograph. Sjäv anser jag att beteckningen collograph är missvisande för tryck där basmaterialet för matrisen konsekvent ryms inom ramarna för definitionen av ordet collografi. Collograph är en beteckning för en collageteknik där bruket och kombinationen av olika material inte är begränsade till ett materialområde, exempelvis kan metall och plast användas tillsammans med kartong. Beteckningen collografi däremot står för en teknik med klara avgränsningar. Enligt min definition är collografi en tryckteknik som helt utesluter bruket av metall, plast och syror. De lösningsmedel som används är den T-sprit som finns i schellack och en begränsad mängd lacknafta. Övriga material för tillverkning av matrisen är bland annat kartong, alternativt papp, vattenbaserat miljömärkt lim, lack och spackel. Jag arbetar vanligtvis fram mina motiv med kulspetspenna, kniv, vattenbaserad lim och spackel.

 

Projekt


Exempel på grafiska blad