Färgerna i mitt måleri är oftast starka. Jag målar i vinyl/akryl, olja och klasisk äggtempera. Motiven varierar från abstrakt till föreställande. Formaten är mycket varierande både stort och smått. Karaktäristiskt för mitt måleri är att målningarna under skapelseprocessen genomgår många förändringar av såväl färg som av motivets form. Jag arbetar med många lager, lägger till och tar bort färg. Spåren som denna process lämnar efter sig syns i det slutgiltiga resultatet likt en struktur som blandar sig med penselskriften. Ofta kan en målning ta månader och ibland även år att färdigställa. Jag arbetar även med collage varav en del exempel visas nedan.

 

Projekt


I fantasin djup


 Känsloporträtt


Oldies måleri

Exempel på måleri


Form I
Olja


Form II
Olja


Form III
Olja