Sedan ett antal år arbetar jag även mycket med skulptur. Skulturerna är relativt små och många är gjorda för att hänga fritt i rummet. Jag blandar gärna material som textil, papper, bivax och gips. Jag har arbetat mycket med papiermaché och arbetar kontinuerligt med att utforska detta materials alla underbara möjligheter. Till skillnad från grafiken, där de flesta motiv har en upplaga, så är mina skulpturer unika original.