Jag arbetar gärna med teckning och då ofta i lite större format. Dessa fem bilder har alla måttet 100 cm x 70 cm. Det som ser ut som prickar på bilderna är egentligen små, små individuellt handtecknade cirklar som ligger mycket tätt intill varandra och som tillsammans bildar ett mönster som kan liknas vid finkornig sand eller ett "myrornas krig" (se detalj här).