I fantasins djup är ett litet äventyr för stora och små barn. Den handlar om väsen som kan tänkas leva under ytan, en fiktiv vattenyta eller vårt medvetandes yta. Dessa väsen är extrakt ur min egen fantasi och för många kanske igenkännbara. Här simmar konstiga fiskar och sjöjungfrur fritt från lokalens tak som tredimensionella skulpturer. På väggarna finns både grafik och interaktiva artistbooks upphängda. Vad tänker en fisk på? Det är en fråga som söker sitt svar och lockar betraktaren att deltaga med förslag.

För mig har böcker med berättelser och sagor stor betydelse. Jag läser gärna och ofta. Idén till att skapa I fantasins djup uppkom ur tanken att man genom en visualisering av fantasiväsen kanske kunde inspirera betraktaren till att vilja skapa egna berättelser eller väsen, kanske inspirera betraktaren till att uppsöka bibliotekens skattgömmor eller leta böcker som kan tillfredställa sagolusten.

Bilderna som du ser är ett urval av de skulpturer, den grafik och de målningar som du som utställningsbesökare kommer att möta.

 


Skulptur

 

 

Grafik

 

 

Äggtemperamålningar

 


Måsunge


Mås


Måsunge 2

 


Mussla