Utställningsrummet
(Visualisering i 3D av en tänkt hängning. Gjord av Anders Kjellberg.)